Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 22 - 06 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 04/6/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; cổ vũ, động viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22/6/2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tổ chức đảm bảo đúng với quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Nội dung buổi học Nghị quyết tập trung quán triệt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

          + Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của BCH Trung ương (khóa XII) tại Đại hội XIII của Đảng;

          + Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương (khóa XII) tại Đại hội XIII của Đảng;

          + Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

          + Chuyên đề 4: Những nội dung cơ bản về nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, quốc phòng Việt Nam.

          - Thảo luận và thông qua Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên. phát biểu trong Hội nghị

Tin mới nhất

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6...(23/06/2021 4:07 CH)

Hưng Yên: Phát động đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”(21/06/2021 12:16 CH)

Ngày 23-5-2021: Sáu bước bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp(20/05/2021 8:22 SA)

Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR(14/05/2021 4:45 CH)

Cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả(11/05/2021 4:35 CH)

Ba điểm mới trọng tâm của bầu cử Quốc hội khoá XV(08/05/2021 8:27 SA)

Giải cầu lông CNVCLĐ ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2020(23/11/2020 10:19 SA)

Hưng Yên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới(03/10/2019 8:50 SA)

°
844 người đang online