Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 22 - 06 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 04/6/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; cổ vũ, động viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22/6/2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tổ chức đảm bảo đúng với quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Nội dung buổi học Nghị quyết tập trung quán triệt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

          + Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của BCH Trung ương (khóa XII) tại Đại hội XIII của Đảng;

          + Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương (khóa XII) tại Đại hội XIII của Đảng;

          + Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

          + Chuyên đề 4: Những nội dung cơ bản về nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, quốc phòng Việt Nam.

          - Thảo luận và thông qua Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên. phát biểu trong Hội nghị

Tin mới nhất

Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới...(18/05/2022 1:04 CH)

Đại hội Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022-2027(07/05/2022 12:41 CH)

Hội nghị cán bộ, công chức - Triển khai nhiệm vụ năm 2022(27/01/2022 3:53 CH)

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân(20/01/2022 4:26 CH)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021(31/12/2021 2:13 CH)

Hưng Yên xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP(01/11/2021 8:50 SA)

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2021(01/10/2021 4:30 CH)

Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2021(27/09/2021 1:38 CH)

°
1159 người đang online