Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ( 17/6-23/6/2021)

Đăng ngày 23 - 06 - 2021
100%

Thời tiết tuần qua ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 31-38 độ C. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho công tác làm đất, gieo cấy vụ Mùa. Song thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của một số cây trồng.

Chi tiết như thông báo đính kèm:TB tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua.pdf

Tin mới nhất

Thông báo tình hình sinh vật gây trên cây trồng 07 ngày qua (09/9/2021-15/9/2021)(15/09/2021 4:00 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (2/9-8/9/2021)(08/09/2021 1:24 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (19-25/8/2021)(25/08/2021 1:08 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (12/8-18/8/2021)(19/08/2021 1:36 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (29/7-4/8/2021)(05/08/2021 4:45 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (22/7-28/7/2021)(29/07/2021 4:49 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (15/7-21/7/2021)(22/07/2021 4:51 CH)

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ mùa năm 2021(14/07/2021 8:44 SA)

°
49 người đang online