Về việc chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Đăng ngày 24 - 06 - 2021
100%

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2021 có thể xuất hiện nhiều hình thái thiên tai như mưa giông, bão, … gây bất lợi cho nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 585/SNN-TS ngày 24/6/2021.

Một số nội dung cần thực hiện:

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực, tổ chức triển khai biện pháp phòng, ứng phó hiệu quả với mưa, bão tỏng nuôi trồng thủy sản; cử cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn cơ sở nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa, bão, lũ gây ra để ổn định sản xuất.

- Chủ động thực hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong quan trắc, cảnh báo sớm diễn biến môi trường và vùng nuôi trồng thủy sản.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv585.pdf

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm...(13/09/2021 1:16 CH)

Phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh(10/09/2021 9:22 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông...(31/08/2021 11:34 SA)

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa năm 2021 từ nay đến cuối vụ(24/08/2021 10:40 SA)

Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021(20/08/2021 5:46 CH)

Về việc rà soát các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021(09/08/2021 4:41 CH)

Về việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an ninh thực phẩm và chống dịch...(03/08/2021 3:45 CH)

Về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm...(29/07/2021 10:34 SA)

°
358 người đang online