Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/7/2021

Đăng ngày 13 - 07 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo các địa phương: tiến hành chăm sóc, bón phân theo phương châm "nặng đầu, nhẹ cuối" bằng các loại phân bón NPK tổng hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất; tiến hành tỉa dặm ổn định mật độ trên diện tích gieo thẳng khi đạt từ 3 lá trở lên; Các địa phương cần chủ động phương án gieo mạ dự phòng bằng các giống ngắn ngày khi bị mất lúa trong tháng 7 để không ảnh hưởng đến sản xuất; - Thực hiện tốt Công văn số 559/SNN-Trtr ngày 18/6/2021 về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc cho cây ăn quả. Sử dụng các loại phân hữu cơ đã ngâm ủ, phân bón NPK có hàm lượng kali cao... để bón thúc nuôi quả cho nhãn và cây có múi. Chủ động chằng chống bảo vệ cây ăn quả trước khi có mưa to, gió lớn; - Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Chăm sóc lần 1 Chăm sóc lần 2 Gieo, cấy Diện tích trồng rau màu Hè, Hè - Thu Diện tích thu hoạch rau màu Xuân
Tổng % DT gieo, cấy Gieo thẳng Cấy  Tổng Ngô Dược liệu,
 HCC
Rau màu
 các loại khác
Mỹ Hào 2.000 1.300 3.250 100 800 2.450          
Văn Lâm 2.000 650 2.117 100 880 1.237 327   116 211 220
Yên Mỹ 1.500 800 2.091 100 130 1.961 360 30   330 705
Khoái Châu 1.000 200 1.495 100 800 695 70     70 1.016
Văn Giang     70 100   70 780   500 280 1.620
Ân Thi 6.800 1.500 7.300 100 800 6.500 145     145 205
Kim Động 2.800   3.500 100 1.830 1.670 130 60 20 50 628
Tiên Lữ 3.150 450 3.605 100 350 3.255 120 40   80 610
Phù Cừ 3.580 1.800 3.586 100 570 3.016 200 100   100 570
TP. Hưng Yên 200   830 100   830 150     150 618
Cộng 23.030 6.700 27.844 100 6.160 21.684 2.282 230 636 1.416 6.192

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 05/7/2021(05/07/2021 7:52 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 18/06/2021(18/06/2021 9:30 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 31/05/2021(31/05/2021 4:30 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2021(25/05/2021 9:07 SA)

°
973 người đang online