Tập trung phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Để chủ động phòng, chống ngập úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống úng vụ Mùa năm 2021.

1. Đối với UBND cá huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai hiệu quả phương án phòng, chống úng vụ mùa năm 2021; nắm bắt tốt tình hình mưa, úng để có biện pháp chủ động ứng phó và xử lý kịp thời với ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra.

- Phân công các đơn vị, cán bộ chuyên môn thường trực theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, dự báo các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn.

- Thường xuyên cập nhật và phản ánh tình hình ngập úng và công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi về Sở (qua Chi cục Thủy lợi).

2. Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL tỉnh:

- Chủ động rút nước, gạn tháo tối đa trong hệ thống kênh mương nội đồng để phòng, chống và tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra; vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu để đảm bảo tiêu úng, nhất là đối với diện tích lúa mới gieo cấy, rau màu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả.

- Khoanh vùng những khu vực có khả năng ngập úng cục bộ, khu vực khó khăn về tiêu úng để chủ động bố trí máy bơm dã chiến phục vụ tiêu úng.

- Tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt những công trình chính, quan trọng, những vị trí xung yếu để đảm bảo tốt công tác phòng, chống úng và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Chi tiết như Công văn đính kèm:202107070642.pdf

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm...(13/09/2021 1:16 CH)

Phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh(10/09/2021 9:22 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông...(31/08/2021 11:34 SA)

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa năm 2021 từ nay đến cuối vụ(24/08/2021 10:40 SA)

Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021(20/08/2021 5:46 CH)

Về việc rà soát các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021(09/08/2021 4:41 CH)

Về việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an ninh thực phẩm và chống dịch...(03/08/2021 3:45 CH)

Về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm...(29/07/2021 10:34 SA)

°
1072 người đang online