Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021

Đăng ngày 14 - 07 - 2021
100%

Theo số liệu tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp từ các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 12/7/2021, toàn tỉnh đã gieo cấy được 27.844ha, đạt 101,6% kế hoạch, trong đó diện tích gieo thẳng là 6.160h, diện tích cấy là 21.984 ha.

Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, chủ động bảo vệ lúa Mùa, hạn chế mất lúa do mưa lớn gây ngập úng và sâu bệnh hại. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các nội dung:

1. Tiến hành chăm sóc, bón phân theo phương châm “nặng đầu, nhẹ cuối” bằng phân bón tổng hợp NPK tổng hợp. Khi bón phân cần tuân thủ theo đúng nguyên tắc “5 đúng và 1” cân đối và đúng quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất.

2. Duy trì mực nước hợp lý trên đồng ruộng, tuyệt đối không để ruộng thiếu nước, khô cạn hoặc ngập úng khi gieo cấy.

3. Làm cỏ, sục bùn kết hợp với phun các loại phân bón kich thích dễ để tránh hiện tượng nghẹt rễ sinh lý trên lúa.

4. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, phòng trừ hiệu quả và kịp thời các đối tượng sâu, bệnh và dịch hại trên lúa; áp dụng theo quy trình IMP, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv671.pdf

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm...(13/09/2021 1:16 CH)

Phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh(10/09/2021 9:22 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông...(31/08/2021 11:34 SA)

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa năm 2021 từ nay đến cuối vụ(24/08/2021 10:40 SA)

Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021(20/08/2021 5:46 CH)

Về việc rà soát các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021(09/08/2021 4:41 CH)

Về việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an ninh thực phẩm và chống dịch...(03/08/2021 3:45 CH)

Về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm...(29/07/2021 10:34 SA)

°
840 người đang online