Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Lâm Nghiệp và lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 21 - 07 - 2021
100%

Chi tiết như Quyết định đính kèm:

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(17/09/2021 12:18 CH)

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp...(30/08/2021 7:18 SA)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên...(26/08/2021 12:05 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên...(26/08/2021 12:06 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020(25/08/2021 4:16 CH)

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực...(18/08/2021 1:23 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng...(13/08/2021 11:47 SA)

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...(13/08/2021 4:02 CH)

°
575 người đang online