Về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Đăng ngày 29 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 4719/BNN-KTHT ngày 28/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

Nội dung Báo cáo:

1. Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung báo cáo theo Đề cương I và các phụ lục kèm theo.

2. Kết quả 10 năm thi hành Luật hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung báo cáo theo Đề cương II và các phụ lục kèm theo

De cuong I - Tong ket 20 năm NQ 13.docx

De cuong II - Tong ket Luat HTX.docx

Biểu file excel kèm Đề cương BC 20 NQ 13.xls

Biểu báo cáo tổng kết Luật HTX.xlsx

cv760.pdf

Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Chi cục Phát triển nông thôn (Địa chỉ: Số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và gửi kèm bản mềm qua địa chỉ email: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) trước ngày 13/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm...(13/09/2021 1:16 CH)

Phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh(10/09/2021 9:22 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông...(31/08/2021 11:34 SA)

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa năm 2021 từ nay đến cuối vụ(24/08/2021 10:40 SA)

Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021(20/08/2021 5:46 CH)

Về việc rà soát các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021(09/08/2021 4:41 CH)

Về việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an ninh thực phẩm và chống dịch...(03/08/2021 3:45 CH)

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm(27/07/2021 9:40 SA)

°
839 người đang online