Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng virus cúm gia cầm thể động lực cao khác lây lan diện rộng

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
100%

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ năm 2014 đến nay chung vi rút cúm gia cầm CGC thể độc lực cao A/H5N8 đã xuất hiện gây bệnh trên gia cầm giai đoạn đầu chủ yếu xảy ra ở trên chim hoang dã, sau đó lây lan nhanh, phạm vi rộng và gây dịch bệnh trên gia cầm nuôi.

Để chủ động ngăn chặn vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực khác, hạn chế thấp nhất việc lây nhễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi gia cầm, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 641/SNN-TY ngày 06/7/2021cv641. (1).pdf

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm...(13/09/2021 1:16 CH)

Phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh(10/09/2021 9:22 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông...(31/08/2021 11:34 SA)

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa năm 2021 từ nay đến cuối vụ(24/08/2021 10:40 SA)

Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021(20/08/2021 5:46 CH)

Về việc rà soát các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021(09/08/2021 4:41 CH)

Về việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an ninh thực phẩm và chống dịch...(03/08/2021 3:45 CH)

Về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm...(29/07/2021 10:34 SA)

°
833 người đang online