Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 05/7/2021

Đăng ngày 05 - 07 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ gieo, cấy lúa vụ mùa, tăng cường áp dụng cơ giới hóa, phấn đấu hoàn thành gieo, cấy trước ngày 10/7/2021; - Những diện tích lúa gieo, cấy sớm cần tiến hành chăm sóc, bón phân theo phương châm "nặng đầu, nhẹ cuối" bằng các loại phân bón NPK tổng hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất; tiến hành tỉa dặm ổn định mật độ trên diện tích gieo thẳng khi đạt từ 3 lá trở lên; - Thực hiện tốt Công văn số 559/SNN-Trtr ngày 18/6/2021 về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc cho cây ăn quả. Sử dụng các loại phân hữu cơ đã ngâm ủ, phân bón NPK có hàm lượng kali cao... để bón thúc nuôi quả cho nhãn và cây có múi. Chú ý: Đối với diện tích sắp cho thu hoạch thì không bón phân, phun thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng và ATVSTP; - Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Chăm sóc lần 1 Làm đất lần 2 Gieo, cấy Diện tích thu hoạch rau màu Xuân Diện tích trồng rau màu Hè,
 Hè - Thu
Tổng % DT gieo, cấy Gieo thẳng Cấy  Ngô Lạc,
 đậu tương
Dược liệu,
HCC
Bầu, bí các loại Dưa
chuột
Rau màu
các loại
Tổng
Mỹ Hào   3.100 2.900 89 800 2.100                
Văn Lâm 1.350 1.850 1.770 84 880 890           220 220 175
Yên Mỹ 500 2.091 1.650 79 130 1.520 100 5       600 705 210
Khoái Châu   1.500 1.300 87 800 500 241 345       430 1.016 70
Văn Giang   40 35 88   35 17   850 105 30 618 1.620 750
Ân Thi 3.900 7.300 6.600 90 800 5.800           205 205 145
Kim Động 1.000 3.500 3.250 93 1.750 1.500 170 70 50 40 50 248 628 110
Tiên Lữ 1.850 2.756 3.300 94 350 2.950 50 30     40 490 610 120
Phù Cừ 1.550 3.586 3.515 98 570 2.945 139 42     26 363 570 170
TP. Hưng Yên   750 750 90   750 420 125       73 618 70
Cộng 10.150 26.473 25.070 91 6.080 18.990 1.137 617 900 145 146 3.247 6.192 1.820

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/7/2021(13/07/2021 7:58 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 18/06/2021(18/06/2021 9:30 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 31/05/2021(31/05/2021 4:30 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2021(25/05/2021 9:07 SA)

°
1040 người đang online