Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công văn số 671/SNN-TrTr ngày 13/7/2021 về việc chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021; - Tiếp tục chăm sóc, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nhất là các loại cây có múi. Chú ý: Đối với diện tích sắp cho thu hoạch thì không bón phân, phun thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng và ATVSTP; - Tăng cường theo dõi tình hình phát sinh các đối tượng sâu bệnh hại trên các loại cây trồng và phòng trừ kịp thời, đảm bảo theo nghuyên tắc "4 đúng" và hướng dẫn của cơ quan BVTV; - Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Tổng diện tích gieo, cấy Tình hình sâu, bệnh hại trên lúa Diện tích trồng rau màu Hè,  Hè - Thu Thu hoạch rau màu Hè, Hè - Thu
Sâu cuốn lá nhỏ Bệnh Khô vằn Bệnh Bạc lá - ĐSVK Ngô Lạc,
 đậu tương
Dược liệu,
HCC
Dưa
chuột
Rau màu
các loại
Tổng
Diện tích nhiễm Nặng Phòng trừ Diện tích nhiễm Nặng Phòng trừ Diện tích nhiễm Nặng Phòng trừ
Mỹ Hào 3.250 100   100 135   150 5   10         28 28  
Văn Lâm 2.117 250   200 85 2 80           116   210 326   
Yên Mỹ 2.091 4   2 7   10       65 12     600 677 150
Khoái Châu 1.500       25   25               150 150 20
Văn Giang 101   2,5   6           32 27 826   745 1.630 450
Ân Thi 7.300 185   180 205 3 185               261 261 185
Kim Động 3.687 1.200 50 500 455 40 250 3   1 148 24 30 42 167 411 60
Tiên Lữ 3.605 145   145 89   89 7   9 60 42   20 410 532  
Phù Cừ 3.586       45   38 3     100 62 7 11 245 425 85
TP. Hưng Yên 830       32   20 3   2 280 100   5 129 514 50
Cộng 28.067 1.884 52,5 1.127 1.084 45 847 21   22 685 267 979 78 2.945 4.954 1.000

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 27/9/2021(27/07/2021 5:08 CH)

°
915 người đang online