Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 20 - 08 - 2021
100%

Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đầu mối cụ thể giá cả từng loại nhãn cụ thể, cách thực hiện đăng ký, tổng hợp danh sách đăng ký, ...

 

Đề nghị các đơn vị gửi đăng ký về Sở trước ngày 30/8/2021.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv877.pdf

Tin mới nhất

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 25/10/2021-25/11/2021(19/10/2022 9:15 SA)

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò(19/10/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(19/10/2021 9:04 SA)

Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi(18/10/2021 9:19 SA)

Phòng, chống và khôi phục sản xuất sau mưa bão (13/10/2021 4:11 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(13/10/2021 4:08 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(08/10/2021 9:03 SA)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2021(23/09/2021 12:49 CH)

°
120 người đang online