Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/7/2021

Đăng ngày 30 - 07 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công văn số 671/SNN-TrTr ngày 13/7/2021 về việc chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021;Tiếp tục chăm sóc, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nhất là các loại cây có múi. Chú ý: Đối với diện tích sắp cho thu hoạch thì không bón phân, phun thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng và ATVSTP; Tăng cường theo dõi tình hình phát sinh các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng và phòng trừ kịp thời, hiệu quả; Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Tình hình sâu, bệnh hại trên lúa Diện tích trồng rau màu Hè,  Hè - Thu Thu hoạch rau màu Hè, Hè - Thu
Ốc bươu vàng Bệnh Nghẹt rễ Ngô Lạc,
 đậu tương
Dược liệu,
HCC
Rau màu
các loại
Tổng
Diện tích nhiễm Trung bình Nặng Phòng trừ Diện tích nhiễm Trung bình Nặng Phòng trừ
Mỹ Hào 5 5   5 5 5                
Văn Lâm 5 5   4             116 210 326  
Yên Mỹ 3 3   3         60     420 480  
Khoái Châu                       150 150 20
Văn Giang                 32 27 826 745 1.630  
Ân Thi 4 4   4               175 175 25
Kim Động         1,5 1,5   1 140 22 40 80 282  
Tiên Lữ 15 15   15               230 230  
Phù Cừ         18 18     100 58 7 150 315  
TP. Hưng Yên                       255 255  
Cộng 32 32   31 25 25   1 332   989 2.415 3.843 45

Tin mới nhất

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 20/10/2021)(21/10/2021 3:51 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn Quý III, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV...(04/10/2021 9:01 SA)

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 19/8 đến ngày...(22/09/2021 4:06 CH)

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh quý III năm 2021(17/09/2021 12:52 CH)

Phát động phong trào hỗ trợ tiêu thụ Nhãn lồng Hưng Yên của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021(20/08/2021 4:23 CH)

Công tác Thú y tháng 8 năm 2021(18/08/2021 7:21 SA)

Những vườn nhãn xuất khẩu đi châu Âu ở thành phố Hưng Yên (30/07/2021 1:08 CH)

Kết nối tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên tới hơn 21 quốc gia, bán hàng qua thương mại điện tử(15/07/2021 3:38 CH)

°
536 người đang online