Về việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an ninh thực phẩm và chống dịch Covid-19

Đăng ngày 03 - 08 - 2021
100%

Những tháng đầu năm 2021, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2021 phát triển ổn định, tuy đã kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xong còn nhiều tiềm ẩn rủi ro, thách thức với ngành chăn nuôi như chưa có vaccin dịch tả lợn Châu phi; bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò đã xảy ra ở các tỉnh lân cận, ...

Để ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh đáp ứng các yêu cầu của Luật Chăn nuôi và Luật Thú y; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm như sau:

1. Tập trung hướng dẫn phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi khép kín; tăng đàn, phát triển đàn ở các cơ sở/hộ chăn nuôi đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

2. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao tỷ trọng chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò thịt chất lượng cao).

3. Chủ động kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch trên đàn vật nuôi nhất là dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm, LMLM trên đàn gia súc.

4. Tiếp tục đẩy nhanh phát triển chăn nuôi theo chuỗi ngành hàng, khuyến khích liên kết phát triển THT/HTX gắn với chương trình OCOP.

5. Tằng cường kiểm soát chất lượng vật tư chăn nuôi- thú y; thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y, ... và môi trường chăn nuôi.

6. Tăng cường phổ biến, quán triệt Luật Chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi, nhất là điều kiện chăn nuôi.

7. Chủ động nguồn cung thực phẩm tại các địa phương theo phương án ‘4 tại chỗ” để phòng chống dịch Covid-19.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv783.pdf

 

Tin mới nhất

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 25/10/2021-25/11/2021(19/10/2022 9:15 SA)

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò(19/10/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(19/10/2021 9:04 SA)

Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi(18/10/2021 9:19 SA)

Phòng, chống và khôi phục sản xuất sau mưa bão (13/10/2021 4:11 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(13/10/2021 4:08 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(08/10/2021 9:03 SA)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2021(23/09/2021 12:49 CH)

°
181 người đang online