Về việc rà soát các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021

Đăng ngày 09 - 08 - 2021
100%

Để chủ động trong công tác phòng, ngừa ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả khi có thiên tai xảy ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo rà soát, cung cấp thông tin về các công trình trọng điểm, xung yếu trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý có nguy cơ rủi ro thiên tai cao trong năm 2021, đặc biệt ảnh hưởng đến dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng. Báo cáo gửi về Sở (Chi cục Quản lý Đê điều và PCLB tỉnh) trước ngày 19/8/2021.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv809.pdf

Tin mới nhất

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 25/10/2021-25/11/2021(19/10/2022 9:15 SA)

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò(19/10/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(19/10/2021 9:04 SA)

Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi(18/10/2021 9:19 SA)

Phòng, chống và khôi phục sản xuất sau mưa bão (13/10/2021 4:11 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(13/10/2021 4:08 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(08/10/2021 9:03 SA)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2021(23/09/2021 12:49 CH)

°
992 người đang online