Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 13 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình số 105/CTr-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hoàn thành dự thảo Báo cáo Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Đề án trước khi trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào nội dung dự thảo.

(Nội dung dự thảo Đề án tại địa chỉ https://sonnptnt.hungyen.gov.vn)

Nội dung tham gia, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47, đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và gửi qua địa chỉ mail: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) trước ngày 17/9/2021.

Chi tiết như công văn đính kèm:CV XIN Y KIEN VE DE AN TRANG TRAI (09.9.2021).pdf

BAO CAO DE AN TRANG TRAI 9.9.doc

Tin mới nhất

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 25/10/2021-25/11/2021(19/10/2022 9:15 SA)

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò(19/10/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(19/10/2021 9:04 SA)

Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi(18/10/2021 9:19 SA)

Phòng, chống và khôi phục sản xuất sau mưa bão (13/10/2021 4:11 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(13/10/2021 4:08 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(08/10/2021 9:03 SA)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2021(23/09/2021 12:49 CH)

°
530 người đang online