Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 31 - 08 - 2021
100%

Thực hiện các Thông báo số 45-TB/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí chủ trì, cơ quan xây dựng các chương trình, đề án Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; số 210/TB-TU ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh tên Đề án và điều chỉnh một số nội dung phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh tên Đề án và điều chỉnh một số nội dung phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã xây dựng xong dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Để hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vùng bãi quan tâm góp ý vào dự thảo Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở trước ngày 10/9/2021.

Chi tiết như Công văn, dự thảo đính kèm:cv961.pdf

DỰ THẢO ĐỀ ÁN PT TỔNG THỂ KTXH VÙNG BÃI TỈNH -SNN.doc

Tin mới nhất

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 25/10/2021-25/11/2021(19/10/2022 9:15 SA)

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò(19/10/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(19/10/2021 9:04 SA)

Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi(18/10/2021 9:19 SA)

Phòng, chống và khôi phục sản xuất sau mưa bão (13/10/2021 4:11 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(13/10/2021 4:08 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều đề phòng mưa lớn do ảnh...(08/10/2021 9:03 SA)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2021(23/09/2021 12:49 CH)

°
400 người đang online