Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Ngày 07/01/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2021, trao nhận huân chương lao động hạng ba.

1. Các kết quả đạt được năm 2021:

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 13.318 tỷ đồng tăng 2,78% so với năm 2020; trong đó nông nghiệp ước đạt 11.860 tỷ đồng, tăng 2,55%; thủy sản 1.448 tỷ đồng, tăng 4,69%.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng năm năm 2022

Mục tiêu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, năng suất lúa bình quân đạt 62 tạ/ha/vụ; tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt 70,5%; Tỷ lệ hộ nông dân có điều kiện sử dụng nước sạch 94%; Phấn đấu có thêm 110-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022:

- Đẩy mạnh tuyên truyền sự cần thiết và tầm quan trọng về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng NTM;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất cấy lúa sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm kết hợp nuôi thả thủy sản; khuyến khích phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGahp quy mô trang trại tập trung xa khu dân cư gắn với việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết sản xuất;

- Đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, an toàn, chất lượng gắn với chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác quản lý đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai;

...

Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Đỗ Minh Tuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguồn ảnh: Báo Hưng Yên;

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và vi phạm đê điều tháng 01/2022,...(20/01/2022 3:53 CH)

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản...(19/01/2022 4:26 CH)

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022(14/01/2022 3:58 CH)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022(06/01/2022 4:15 CH)

Công tác Thú y tỉnh Hưng Yên tháng 12 năm 2021(18/12/2021 10:10 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tháng 11 năm 2021(26/11/2021 4:44 CH)

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 20/10 đến ngày...(22/11/2021 3:51 CH)

PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống COVID-19(22/11/2021 3:10 CH)

°
778 người đang online