Về việc lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2022

Đăng ngày 14 - 01 - 2022
100%

Lịch lấy nước đợt 2 bắt đầu từ 0h ngày 15/1/2022 đến 24h ngày 22/01/2022; đây là đợt lấy nước đổ ải trọng tâm, dòng chảy hệ thống sông sẽ được duy trì tốt nhất tạo điều kiện thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước.

Để đảm bảo lấy đủ nước đổ ai phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện tốt các nội dung Công văn số 65/SNN-TL ngày 14/1/2022.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv65 (1).pdf

Tin mới nhất

Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản(24/05/2022 4:21 CH)

Tập trung chỉ đạo xử lý lúa ma hại lúa vụ Xuân năm 2022(19/05/2022 5:03 CH)

Tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không...(19/05/2022 3:30 CH)

Về việc kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống úng năm 2022(19/05/2022 5:06 CH)

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2022(09/05/2022 4:42 CH)

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2022(05/05/2022 5:24 CH)

Về việc đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025(29/04/2022 5:11 CH)

Rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm...(22/04/2022 5:10 CH)

°
1181 người đang online