Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01 năm 2022

Đăng ngày 19 - 01 - 2022
100%

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2022

 - Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật:

+ Tham mưu UBND tỉnh UBND tỉnh thông báo kết quả xếp hạng các địa phương triển khai công tác quản lý Nhà nước về ATTP lĩnh vực nông nghiệp năm 2021.

+ Ban hành 01 kế hoạch, 03 công văn, 03 quyết định về công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: đang thực hiện 01 đoàn kiểm tra ATTP dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

- Công tác giám sát: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đang thực hiện 01 đoàn giám sát điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản đợt 1 năm 2022.

II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02/2022

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

Tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

2.1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Phối hợp với Báo, Đài phổ biến pháp luật, thông tin quản lý chất lượng VTNN, đảm bảo ATTP và truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.

Tiếp tục lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP.

2.2. Hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn

Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025”; “Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025”.

2.3. Hoạt động lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm

Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, tổ chức thanh tra đột xuất, xử phạt nghiêm vi phạm.

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 848/QĐ-SNN ngày 13/12/2021 về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Triển khai diện rộng Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; chuyển mạnh sang hậu kiểm, thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cũng như các đơn vị chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP.

Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

2.5. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước

Chủ động xử lý các sự cố mất ATTP.

Kịp thời phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thủy sản trong bối cảnh Covid-19.

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn tháng 5 năm 2023(31/05/2023 7:06 SA)

Chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu...(26/05/2023 3:05 CH)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): "Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học"(19/05/2023 9:01 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tháng 04 năm 2023(28/04/2023 9:53 SA)

Kết quả xếp loại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022(20/04/2023 9:25 SA)

Công tác thú y tháng 4 năm 2023(19/04/2023 4:10 CH)

Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão năm 2023(13/04/2023 10:17 SA)

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...(10/04/2023 4:20 CH)

°
960 người đang online