Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 01 - 2022
100%

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành các Quyết định số 152/QĐ-UBND và số 146/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó có 06 xã của 05 huyện được công nhận gồm: huyện Văn Lâm: xã Tân Quang; huyện Văn Giang: Mễ Sở, Phụng Công; huyện Yên Mỹ: xã Giai Phạm; huyện Khoái Châu: xãTân Dân; huyện Phù cừ: xã Tam Đa và 23 xã của 08 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:152 qd.pdf

146 qdub.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022(19/07/2022 9:42 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu...(17/05/2021 8:07 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020(19/02/2021 12:11 CH)

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

°
1074 người đang online