Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Đăng ngày 25 - 01 - 2022
100%

Hiện nay, thời tiết chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của trâu, bò; vi rút Viêm da nổi cục rất nguy hiểm đối với trâu, bò và có khản năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phực tạp, khả năng lây lan cao.

Để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dụng trọng tâm sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục: kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển trâu bò và sản phẩm từ trâu, bò; khi có dịch xảy ra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y.

- Triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò của địa phương.

- Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoach phòng, chống dịch.

- Thường xuyên tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức về dịch Viêm da nổi cục.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv99.pdf

Tin mới nhất

Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản(24/05/2022 4:21 CH)

Tập trung chỉ đạo xử lý lúa ma hại lúa vụ Xuân năm 2022(19/05/2022 5:03 CH)

Tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không...(19/05/2022 3:30 CH)

Về việc kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống úng năm 2022(19/05/2022 5:06 CH)

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2022(09/05/2022 4:42 CH)

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2022(05/05/2022 5:24 CH)

Về việc đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025(29/04/2022 5:11 CH)

Rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm...(22/04/2022 5:10 CH)

°
1034 người đang online