Tập trung chỉ đạo gieo, cấy lúa vụ Xuân năm 2022

Đăng ngày 27 - 01 - 2022
100%

Theo tổng hợp báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố đến ngày 25/01/2022, toàn tỉnh đã đổ ải được 26.880 ha (đạt 100% kế hoạch), làm đất lần 1 được 17.600ha, lần 2 được 1.500 ha, ngả dược mạ được 220 ha; gieo mạ dày xúc được 241 ha.

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Công văn số 105/SNN-TrTr ngày 26/01/2022: cv105.pdf

Tin mới nhất

Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản(24/05/2022 4:21 CH)

Tập trung chỉ đạo xử lý lúa ma hại lúa vụ Xuân năm 2022(19/05/2022 5:03 CH)

Tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không...(19/05/2022 3:30 CH)

Về việc kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống úng năm 2022(19/05/2022 5:06 CH)

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2022(09/05/2022 4:42 CH)

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2022(05/05/2022 5:24 CH)

Về việc đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025(29/04/2022 5:11 CH)

Rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm...(22/04/2022 5:10 CH)

°
1123 người đang online