Rà soát, xây dựng phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC trong đó quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, các đơn vị cấp nước thực hiện một số nội dung sau:

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tiêu thụ nước sạch, thu tiền đúng giá cho từng nhóm khách hàng, thỏa thuận với khách hàng việc áp giá nước sạch trong trường hợp khách hàng thuộc các nhóm sử dụng nước cho sinh hoạt khác nhau nhưng dùng chung đồng hồ đảm bảo phù hợp với quy định; kịp thời có biện pháp khắc phục tình trạng thất thoát nước và thất thu tiền nước.

- Chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động ở mức cân đối được tài chính thì đơn vị cấp nước có công văn gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giữ ổn định giá nước sạch. Trường hợp chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động ở mức không cân đối được tài chính thì đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chi tiết như Công văn đính kèm:CV DON DOC XAY DUNG PHUONG AN GIA.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo công tác tháng 01 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(27/01/2022 4:16 CH)

Tập trung chỉ đạo gieo, cấy lúa vụ Xuân năm 2022(27/01/2022 11:11 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại động vật(25/01/2022 4:40 CH)

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên...(25/01/2022 2:53 CH)

Về việc lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2022(14/01/2022 4:44 CH)

Tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2022(31/12/2021 4:34 CH)

Kế hoạch phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân- Hè năm 2022(30/12/2021 4:24 CH)

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa...(30/12/2021 4:12 CH)

°
671 người đang online