Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022

Đăng ngày 06 - 01 - 2022
100%

Theo số liệu báo cáo, đến nay tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022 đã đạt 82% kế hoạch, bên cạnh một số địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, bố trí kinh phí thực hiện và đã hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, còn một số địa phương khối lượng thực hiện nạo vét thấp. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và lấy nước đổ ải vụ Xuân, Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm: TÐ01.pdf

Tin mới nhất

Khai mạc Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022(10/08/2022 9:50 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2022(27/07/2022 5:16 CH)

Công tác giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022(12/07/2022 2:35 CH)

Công điện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 8:18 SA)

Công tác pháp chế của Sở Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2022(17/06/2022 8:20 SA)

Kết quả công tác phòng, chống, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2022(16/06/2022 8:26 SA)

Hưng Yên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất lúa vụ mùa(14/06/2022 8:05 SA)

Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho thanh niên 6 tháng đầu năm 2022(09/06/2022 3:54 CH)

°
929 người đang online