Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022

Đăng ngày 06 - 01 - 2022
100%

Theo số liệu báo cáo, đến nay tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022 đã đạt 82% kế hoạch, bên cạnh một số địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, bố trí kinh phí thực hiện và đã hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, còn một số địa phương khối lượng thực hiện nạo vét thấp. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và lấy nước đổ ải vụ Xuân, Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm: TÐ01.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và vi phạm đê điều tháng 01/2022,...(20/01/2022 3:53 CH)

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản...(19/01/2022 4:26 CH)

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022(14/01/2022 3:58 CH)

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới...(07/01/2022 1:51 CH)

Công tác Thú y tỉnh Hưng Yên tháng 12 năm 2021(18/12/2021 10:10 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tháng 11 năm 2021(26/11/2021 4:44 CH)

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 20/10 đến ngày...(22/11/2021 3:51 CH)

PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống COVID-19(22/11/2021 3:10 CH)

°
690 người đang online