Về việc đề xuất khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần II

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
100%

Căn cứ Công văn số 38/2022/CV-HHNNHCVN ngày 09/9/2022 của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam về việc phối hợp thực hiện Lễ tôn vinh các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần II, Sở Nông nghiệp và PTNT đ`ề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn rà soát, đề xuất đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Công văn đề xuất khen thưởng, tôn vinh gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 07/11/2022 để tổng hợp, đề xuất./.

Cong van de nghi cung cap danh don vi, ca nhan co san pham nong nghiep huu co khen thuong.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...(09/01/2023 3:10 CH)

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023(25/11/2022 10:08 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

°
583 người đang online