Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (3/11-9/11/2022)

Đăng ngày 10 - 11 - 2022
100%

Thời tiết tuần qua ngày nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ dao động từ 20-29 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng cây vụ đông và cây phát triển

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb52.pdf

Tin mới nhất

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (23/02-01/3/2023)(02/03/2023 10:45 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (02/2-08/02/2023)(08/02/2023 1:10 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (26/01-01/02//2023)(01/02/2023 7:51 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (12/01-18/01/2023)(18/01/2023 8:05 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 1 tháng qua (15/12/2022-15/1/2023)(16/01/2023 8:20 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (17/11-23/11/2022)(24/11/2022 7:55 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (10/11-16/11/2022)(17/11/2022 8:25 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (6/10-12/10/2022)(13/10/2022 8:14 SA)

°
824 người đang online