Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/11/2022

Đăng ngày 15 - 11 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã - Chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1418/SNN-TrTr ngày 4/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra hoa trên nhãn, vải; tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ cày ải đối với những diện tích không có kế hoạch sản xuất cây vụ Đông. Tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh như: khoai tây, su hào, bắp cải, các loại rau ăn lá, ... đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông tỉnh giao, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ cho những diện tích cây vụ đông đã trồng theo quy trình sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023(22/05/2023 7:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

°
683 người đang online