Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Ngày 27/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 32 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đối với 55 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2022; đánh giá 4 sản phẩm OCOP đến thời hạn phải đánh giá lại. 
Qua kết quả đánh giá, xếp hạng của cấp huyện đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022, có 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 45 sản phẩm đạt hạng 3 sao; đối với các sản phẩm OCOP đề nghị đánh giá lại, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
Trên cơ sở đánh giá, xếp hạng của cấp huyện và các ý kiến đóng góp của tổ giúp việc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh chấm điểm, đánh giá, xếp hạng 15 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 40 sản phẩm đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022; đối với các sản phẩm OCOP đánh giá lại, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm xếp hạng Chương trình OCOP theo quy định.

Tin mới nhất

Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP(06/01/2023 3:29 CH)

Nạo vét thủy lợi vụ đông xuân ở Ân Thi(27/12/2022 4:13 CH)

Quyết định phê duyệt công việc, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự...(14/11/2022 11:59 SA)

Giao lưu thể thao giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT kỷ niệm 77 năm ngày...(11/11/2022 3:38 CH)

Về việc kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và PTNT (14/11/1945-14/11/2022)(10/11/2022 12:31 CH)

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022(28/10/2022 2:51 CH)

Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW và Quyết định 150/QĐ-TTg về phát triển nông...(09/09/2022 10:43 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 8 năm 2022(01/09/2022 10:24 SA)

°
771 người đang online