Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 21 - 12 - 2022
100%

Thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, do vậy cần triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số, các chủ thể kinh tế số, xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Ngoài ra, chuyển đổi số trong xây dựng NTM để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Với những mục đích trên, ngày 2/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. Mục tiêu đến năm 2025: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Có ít nhất 97% số xã đạt chuẩn nội dung 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn nội dung số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao. Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nội dung 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nội dung 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, 25% đạt nội dung 9.2 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. Phấn đấu 100% số cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Có ít nhất 70% số xã có hợp tác xã, 70% đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Xã hội số trong xây dựng NTM: Có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến. Phấn đấu triển khai xây dựng ít nhất 2 thôn/xã thông minh tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để tổng kết và nhân ra diện rộng.

Chuyển đổi số trong xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ mới, có nhiều lợi ích, song cũng được đánh giá là nhiệm vụ khó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc. Do vậy, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số như: Các cổng thông tin điện tử (website), mạng xã hội, bản tin, chuyên đề, tài liệu; đẩy mạnh gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM với việc tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ cấp tỉnh, huyện, xã; nâng cao dịch vụ phục vụ Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (mạng internet không dây (wifi) miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng, điểm du lịch nông thôn). Đẩy mạnh quá trình số hóa, xây dựng bản đồ số nông nghiệp nông thôn, thực hiện quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng trực tuyến, công nghệ thực tế ảo trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, dịch vụ trực tuyến về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn ở các địa phương. 

 

 

 

Tin mới nhất

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(06/10/2022 4:00 CH)

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số(04/10/2022 4:55 CH)

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng...(26/08/2022 2:47 CH)

Năm 2022 sàn Thương mại điện tử Postmart sẽ tiêu thụ 550 tấn nhãn lồng Hưng Yên(12/08/2022 2:52 CH)

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi...(30/06/2022 8:54 SA)

Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10-10)(27/05/2022 1:39 CH)

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn Thương mại điện tử(26/05/2022 4:50 CH)

Hưng Yên: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa(19/04/2022 2:05 CH)

°
754 người đang online