Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2022

Đăng ngày 05 - 12 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiếnhành chăm sóc, bảo vệ những diện tích cây vụ đông đã trồng theo quy trình sản xuất an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP; Chỉ đạo trồng gối vụ trên diện tích trồng cây vụ đông sớm đã cho thu hoạch, trồng rải vụ đảm bảonguồn rau cung cấp cho thị trường nhất là dịp trước và sau tết nguyên đán. Chỉ đạo các địa phươnghuy động tối đa mọi nguồn lực để cầy ải, cầy lật đất, phấn đấu cầy tối đa diện tích có thể, kết thúc cầy trước 31/12/2022. Những diện tích ruộng trũng không cầy lật đất được thì giữ nước để làm dầm. Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023(22/05/2023 7:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

°
873 người đang online