Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Đăng ngày 05 - 12 - 2022
100%

Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; trong đó giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện trong Quý IV/2022.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:2805 qd.pdf

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh...(01/03/2022 9:54 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến 2025, tầm nhìn đến năm...(10/01/2022 9:55 SA)

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đầu tư...(05/11/2021 11:25 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh...(02/11/2021 1:44 CH)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/09/2021 12:15 CH)

°
613 người đang online