Thông báo tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới

Đăng ngày 31 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Thông báo số 82/TB-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tiếp tục hoạt động tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân, bắt đầu từ ngày 01/4/2022.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb.pdf

Tin mới nhất

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023(11/01/2023 10:08 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(31/08/2021 9:02 SA)

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên(31/08/2021 9:16 SA)

°
780 người đang online