Về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 15/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Các nội dung phối hợp gồm:

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn sản phẩm tham gia trưng bày tại Hội chợ (mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 gian hàng tiêu chuẩn), sản phẩm đăng ký tham gia trưng bày gửi theo biểu mẫu kèm theo (mẫu biểu 01).

2. Cử đại diện cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ (theo mẫu biểu 02).

3. Rà soát, lựa chọn, chịu trách nhiệm với các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ và thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng theo các nội dung còn lại của Kế hoạch.

Đề nghị các thông tin trên gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trước ngày 22/4/2022 để tổng hợp, lên kế hoạch tham dự Hội chợ.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng KH-TC-TTNN

Email: xttmnnhy2019@gmail.com

Đ/c Ngọc – 0985.896.106

Chi tiết như Công văn đính kèm:VB gửi huyện tham gia HC OCOP Quảng Ninh - hè 2022.pdf

Tin mới nhất

Khai mạc hội chợ Xuân Quý Mão 2023(10/01/2023 3:26 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ Xuân 2023(09/01/2023 3:26 CH)

Về việc đăng ký tham gia Chương trình Hội chợ Triển lãm Quý IV năm 2022(19/10/2022 8:34 SA)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022(31/08/2022 8:57 SA)

Về việc tham dự triển lãm quốc tế ILDEX VIETNAM 2022(22/06/2022 8:16 SA)

Hưng Yên có 10 gian hàng tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2022(30/04/2022 1:11 CH)

Về việc đăng ký tham gia tuần lễ khai trương khu quảng bá, giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản...(30/03/2022 2:33 CH)

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

°
858 người đang online