Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2022 với mục đích Khởi động Chương trình chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT (NN-PTNT); tạo sự thay đổi nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp. Từng bước thực hiện chuyển đổi hoạt động của các phòng, ban, đơn vị lên môi trường số; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định, chuyển đổi số phải toàn trình, từ đầu đến cuối.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:kh46001.pdf

Tin mới nhất

Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10-10)(27/05/2022 1:39 CH)

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn Thương mại điện tử(26/05/2022 4:50 CH)

Hưng Yên: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa(19/04/2022 2:05 CH)

Các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên trên nền tảng trực tuyến(16/03/2022 4:57 CH)

Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy...(01/03/2022 10:28 SA)

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên...(03/01/2022 4:36 CH)

°
1027 người đang online