Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 03 - 01 - 2022
100%

Ngày 15/6/2021, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó đưa ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Nghị quyết đã đưa ra các lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số gồm: y tế, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và thương mại, giao thông vận tải và logistic; tài chính – ngân hàng; năng lượng, văn hóa và du lịch. Trong đó, nội dung chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp là khuyến khích, ưu đãi phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh. Từng bước thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu; tập trung xây dựng dữ liệu của  ngành về đất đai, tưới tiêu, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, ... ; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của mỗi địa phương; chuyển đổi số trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Chi tiết như tệp đính kèm:NQ06.pdf

Tin mới nhất

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới(21/12/2022 4:15 CH)

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(06/10/2022 4:00 CH)

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số(04/10/2022 4:55 CH)

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng...(26/08/2022 2:47 CH)

Năm 2022 sàn Thương mại điện tử Postmart sẽ tiêu thụ 550 tấn nhãn lồng Hưng Yên(12/08/2022 2:52 CH)

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi...(30/06/2022 8:54 SA)

Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10-10)(27/05/2022 1:39 CH)

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn Thương mại điện tử(26/05/2022 4:50 CH)

°
759 người đang online