Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10-10)

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
100%

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND phê duyệt Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên là ngày 10/10 hàng năm với mục đích Nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiện quả Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1155.pdf

Tin mới nhất

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn Thương mại điện tử(26/05/2022 4:50 CH)

Hưng Yên: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa(19/04/2022 2:05 CH)

Các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên trên nền tảng trực tuyến(16/03/2022 4:57 CH)

Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Nông...(14/03/2022 4:31 CH)

Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy...(01/03/2022 10:28 SA)

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên...(03/01/2022 4:36 CH)

°
996 người đang online