Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10-10)

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
100%

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND phê duyệt Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên là ngày 10/10 hàng năm với mục đích Nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiện quả Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1155.pdf

Tin mới nhất

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(06/10/2022 4:00 CH)

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số(04/10/2022 4:55 CH)

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng...(26/08/2022 2:47 CH)

Năm 2022 sàn Thương mại điện tử Postmart sẽ tiêu thụ 550 tấn nhãn lồng Hưng Yên(12/08/2022 2:52 CH)

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi...(30/06/2022 8:54 SA)

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn Thương mại điện tử(26/05/2022 4:50 CH)

Hưng Yên: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa(19/04/2022 2:05 CH)

Các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên trên nền tảng trực tuyến(16/03/2022 4:57 CH)

°
2100 người đang online