Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/6/022

Đăng ngày 13 - 06 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa Xuân đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng",đồng thời tiến hành bừa dập gốc rạ ngay sau khi thu hoạch để gốc rạ nhanh phân hủy, đảm bảo chất lượng đất phục vụ gieo,cấy lúa Mùa. Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo quy trình phù hợp với từng loại cây; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả, có biện pháp phòng trừ sớm, kịp thời và hiệu quả nhằm bảo vệ quả non; đối với những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch cần đảm bảo thời gian cách ly phân bón, thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng ATTP; Tiến hành thu hoạch diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 27/4/2022(27/06/2022 8:43 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/6/2022(21/06/2022 8:12 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/6/2022(06/06/2022 7:32 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2022(30/05/2022 5:22 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2022(25/05/2022 4:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 29/4/2022(29/04/2022 5:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/4/2022(26/04/2022 8:12 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/4/2022(20/04/2022 10:36 SA)

°
1089 người đang online