Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1153/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 27/5/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên.

Các Nội dung triển khai:

1. Tập trung rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương lập hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu 13.2 thuộc nội dung của tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (Tiêu chí số 13) trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, THT, chủ hộ kinh doanh (chủ thể sản xuất) tham gia thực hiện Chương trình OCOP, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; lập hồ sơ sản phẩm đạt từ 3 sao (từ 50 điểm) trở lên báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh để tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh năm 2022, trước ngày 25/7/2022.

3. Phổ biến, cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất khai thác, sử dụng thông tin và kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, đưa các sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên đạt từ 3 sao trở lên giới thiệu trên các trang thương mại điện tử tại địa chỉ: https://ketnoiocop.vnhttps://ocophungyen.vn; các sàn giao dịch thương mại điện tử, như: voso, postmart, shopee, lazada,...

4. Quan tâm, bố trí, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn.

5. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn theo quy định gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn; số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên; điện thoại: 0221.3867486) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Cong van de nghi day manh thuc hien Chuong trinh OCOP (T6.2022).pdf

Tin mới nhất

Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Mùa 2022(21/06/2022 8:07 SA)

Triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều tỉnh Hưng Yên(17/06/2022 8:28 SA)

Tăng cường các biện pháp chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(17/06/2022 8:23 SA)

Về việc tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022(16/06/2022 6:55 SA)

Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 46/2005/QĐ-UB và Quyết định số...(09/06/2022 5:02 CH)

Về việc phối hợp cung cấp nội dung, biểu mẫu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số...(07/06/2022 4:30 CH)

Chủ động đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ(02/06/2022 5:17 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022(01/06/2022 5:18 CH)

°
858 người đang online