Về việc tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT ngày 19/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thông báo mời các tác giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn đăng ký tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.

Danh sách các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đăng ký dự thi gửi về Sở Nông nghiệp&PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn; số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung,thành phố Hưng Yên; điện thoại: 0221.3867486) trước ngày 20/8/2022 để tổng hợp./.

(Gửi kèmKế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHTngày 19/5/2022, Quy chế Hội thisản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022)

CV tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.pdf

QĐ ban hanh Quy chế hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2022.pdf

Quy chế hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2022.doc

KH 3120 Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.pdf

Tin mới nhất

Về việc bố trí lịch thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày...(09/06/2023 4:09 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách phát triển GDNN, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao...(07/06/2023 10:51 SA)

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và...(12/05/2023 7:56 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

°
963 người đang online