Về việc tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT ngày 19/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thông báo mời các tác giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn đăng ký tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.

Danh sách các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đăng ký dự thi gửi về Sở Nông nghiệp&PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn; số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung,thành phố Hưng Yên; điện thoại: 0221.3867486) trước ngày 20/8/2022 để tổng hợp./.

(Gửi kèmKế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHTngày 19/5/2022, Quy chế Hội thisản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022)

CV tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.pdf

QĐ ban hanh Quy chế hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2022.pdf

Quy chế hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2022.doc

KH 3120 Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.pdf

Tin mới nhất

Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Mùa 2022(21/06/2022 8:07 SA)

Triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều tỉnh Hưng Yên(17/06/2022 8:28 SA)

Tăng cường các biện pháp chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(17/06/2022 8:23 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên(16/06/2022 3:04 CH)

Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 46/2005/QĐ-UB và Quyết định số...(09/06/2022 5:02 CH)

Về việc phối hợp cung cấp nội dung, biểu mẫu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số...(07/06/2022 4:30 CH)

Chủ động đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ(02/06/2022 5:17 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022(01/06/2022 5:18 CH)

°
999 người đang online