Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/6/2022

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công văn số 680/SNN-TrTr ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022.

Đề nghị UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và các địa phương, kiểm tra diện tích lúa chín ở vụ Xuân để thu hoạch phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm chưa gieo mạ vụ mùa phải tiến hành ngả dược mạ, gieo mạ đúng khung lịch thời vụ đã chỉ đạo, mở rộng diện tích gieo mạ nền cứng để đảm bảo diện tích mạphục vụ cấy lúa vụ Mùa; đồng thời tiến hành làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa đảm bảo chất lượng đất phục vụ gieo, cấy lúa vụ mùa, không được để tình trạng "mạ chờ ruộng, ruộng chờ mạ"; thực hiện các giải pháp phải chủ động, chặt chẽ, quyết liệt,đảm bảo hoàn thành gieo, cấy trước 15/7/2022, hạn chế ảnh hưởng của mưa bão.Tiến hànhcác biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo quy trình kỹ thuật của từng loại cây; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả,có biện pháp phòng trừ sớm, kịp thờivàhiệu quả nhằm bảo vệ quả non; đối với những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch không phun thuốc BVTV và bón phân, đảm bảo thời gian cách lyđúng quy định,đảm bảo chất lượng ATTP. 

td206.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023(22/05/2023 7:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

°
806 người đang online