Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 27/4/2022

Đăng ngày 27 - 06 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công văn số 680/SNN-TrTr ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022;-Chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác gieo mạ; Huy động tối đa phương tiện, máy móc để làm đất phục vụ gieo, cấy vụ mùa, không được để tình trạng "mạ chờ ruộng, ruộng chờ mạ"; -Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo đúng quy trình của từng loại cây; thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả có biện pháp phòng trừ sớm kịp thời và hiệu quả nhằm bảo vệ quả non; đối với những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch không phun thuốc BVTV và phân bón, đảm bảo thời gian cách ly đúng quy định, đảm bảo ATVSTP.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 19/01/2023(19/01/2023 9:09 SA)

Tiến độ nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023(13/01/2023 9:10 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/01/2023(11/01/2023 1:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 26/12/2022(26/12/2022 10:39 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2022(20/12/2022 10:42 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 15/12/2022(15/12/2022 10:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/12/2022(09/12/2022 10:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2022(05/12/2022 10:47 SA)

°
591 người đang online