Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
100%

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022, gồm 14 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Trung Cần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tin mới nhất

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu...(17/05/2021 8:07 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020(19/02/2021 12:11 CH)

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

°
773 người đang online