Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/7/2022

Đăng ngày 15 - 07 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiến hành chăm sóc lúa mùa sau khi lúa bén rễ hồi xanh, bón phân theo phương châm "Nặng đầu, nhẹ cuối", kết hợp với tỉa dặm để ổn định mật độ. Lưu ý: Khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón NPK tổng hợp chuyên dùng cho lúa để cây lúa sinh trưởng, phát triển cân đối, giảm thiểu sâu, bệnh hại; Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo đúng quy trình của từng loại cây; thường xuyên kiểm tra,phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả nhất là đối với bệnh sương mai và thán thư trên nhãn; đối với những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch tuyệtđối không đượcphunthuốc BVTVvàphân bón, đảm bảo thời gian cách ly đúng quy định và ATVSTP.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/01/2023(11/01/2023 1:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 26/12/2022(26/12/2022 10:39 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2022(20/12/2022 10:42 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 15/12/2022(15/12/2022 10:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/12/2022(09/12/2022 10:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2022(05/12/2022 10:47 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/11/2022(15/11/2022 1:20 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/11/2022(04/11/2022 9:53 SA)

°
662 người đang online