Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022

Đăng ngày 11 - 08 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa như Sâu cuốn lá nhỏ, khô vằn, ...theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; tuyên truyền, mở rộng việc áp dụng IPM trong sản xuất lúa;Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo đúng quy trình của từng loại cây; thường xuyên kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả; đối với diện tích nhãn chuẩn bị cho thu hoạch không được sử dụng thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP và tuân thủ thời gian cách ly;Tiếp tục mở rộng diện tích cây rau màu hè -thu theo kế hoạch.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/01/2023(11/01/2023 1:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 26/12/2022(26/12/2022 10:39 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2022(20/12/2022 10:42 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 15/12/2022(15/12/2022 10:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/12/2022(09/12/2022 10:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2022(05/12/2022 10:47 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/11/2022(15/11/2022 1:20 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/11/2022(04/11/2022 9:53 SA)

°
409 người đang online