Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 19/8/2022

Đăng ngày 19 - 08 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt các Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 973/SNN -TrTr ngày 12/8/2022 về việc chỉ đạo sản xuất, khôi phục sản xuất sau mưa bão và số949/SNN-BVTV ngày11/8/2022 về việc chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ.-Chỉ đạo thu hoạch những diện tích nhãn đã chín đảm bảo năng suất, chất lượng quả; Không được sử dụng thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP và tuân thủ thời gian cách ly đối với diện tích nhãn chuẩn bị cho thu hoạch. Tiến hành chăm sóc các loại cây ăn quả, cây rau màu sau mưa úng khi cây đã phục hồi và mặt đất đã se khô theo quy trình chăm sóc của từng loại cây;-Tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây rau màu hè -thu đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/01/2023(11/01/2023 1:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 26/12/2022(26/12/2022 10:39 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2022(20/12/2022 10:42 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 15/12/2022(15/12/2022 10:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/12/2022(09/12/2022 10:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2022(05/12/2022 10:47 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/11/2022(15/11/2022 1:20 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/11/2022(04/11/2022 9:53 SA)

°
444 người đang online