Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 01/8/2022

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương: Tiếp tục áp dụng các biện pháp chăm sóc, điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng phát triển, đẻ nhánh thuận lợi;Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; tuyên truyền, mở rộng việc áp dụng IPM trong sản xuất lúa; Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo đúng quy trình của từng loại cây; thường xuyên kiểm tra,phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả, nhất là đối với bệnh sương mai và thán thư trên cây nhãn; đối với diện tích nhãn chuẩn bị chothu hoạch phải tuyệt đối tuân thủ thời gian cách ly thuốc BVTV,phân bón; thu hoạch quả đúng thời kỳ để bảo đảm năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng và cây rau màu hè -thu theo kế hoạch.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm:01-8-2022.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/01/2023(11/01/2023 1:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 26/12/2022(26/12/2022 10:39 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2022(20/12/2022 10:42 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh hưng Yên ngày 15/12/2022(15/12/2022 10:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/12/2022(09/12/2022 10:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2022(05/12/2022 10:47 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/11/2022(15/11/2022 1:20 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/11/2022(04/11/2022 9:53 SA)

°
162 người đang online