Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 30 - 08 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 1526/UBND-KT2 ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao các sở, ngành ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và phụ trách đánh giá nội dung các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025.

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên(05/08/2022 2:47 CH)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022(23/05/2022 4:33 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022(19/05/2022 4:36 CH)

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022(13/04/2022 10:19 SA)

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới(23/03/2022 4:43 CH)

Kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)(17/03/2022 4:35 CH)

°
744 người đang online