Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Để việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước được thực hiện theo quy định,căn cứ nhiệm vụ đượcUBND tỉnh giao tại các quyết định giao đất, cho thuê đất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiếnnhư sau:

1.Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư cần tuân thủ nghiêm về quy định trong việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất trồng chuyên lúa nước được quy định tại khoản 1, 2 Điều 57 Luật Trồng trọt, và tại Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2.Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xãyêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được giao đất, cho thuê phảicó trách nhiệm liên hệ và gửi phương án sử dụng tầng đất mặt đếnSở Nông nghiệp và PTNT trước khi tiến hành thủ tục bàn giao đất trên thực địa để thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định (địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng xây dựng côngtrình –Sở Nông nghiệp và PTNT).

1. CV KIEM TRA GS TANG DAT MAT.pdf

Tin mới nhất

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2022(23/09/2022 2:29 CH)

Lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023(22/09/2022 3:13 CH)

Về việc rà soát tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022(26/08/2022 4:57 CH)

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh...(25/08/2022 10:19 SA)

V/v chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ(12/08/2022 8:38 SA)

Tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn tỉnh...(10/08/2022 8:51 SA)

Chủ động tăng đàn, phát triển đàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững(03/08/2022 4:40 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật(26/07/2022 5:12 CH)

°
717 người đang online