Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác định điện tử

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
100%

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 59/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 5/9/2022
Trích yếu quy định về định danh và xác định điện tử
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày có hiệu lực 20/10/2022
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm 59-nd.signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống...(09/09/2022 2:11 CH)

Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ...(05/09/2022 2:07 CH)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm...(31/08/2022 3:03 CH)

Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...(29/07/2022 8:38 SA)

Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương...(11/07/2022 8:43 SA)

Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên(15/02/2022 8:04 CH)

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và...(11/02/2022 7:48 CH)

Quyết định ban hành quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự...(28/01/2022 8:00 CH)

°
756 người đang online